Όλα μας τα προϊόντα είναι εναρμονισμένα με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την διαδικασία δήλωσής τους και την μετέπειτα διακίνησή τους στην αγορά.

Τι σημαίνει το «ΤPD Compliance» για τους ατμιστές;

  • Το όριο των 10ml στα υγρά αναπλήρωσης.
  • Το όριο των 2ml στους ατμοποιητές.
  • Oι προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Σύμφωνα με τη οδηγία, κάθε συσκευή και κάθε υγρό αναπλήρωσης πρέπει να δηλώνεται στην αρμόδια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναφέροντας αναλυτικά συστατικά και προδιαγραφές ασφαλείας) και στη συνέχεια να διακινείται μετά πάροδο 6 μηνών.

BLACK FLAVOR SHOT

BARBER FLAVOR SHOT

BLACK

BLACK 100%

BLACK MAGIC

BLACK HOLE

BLACK JACK

BLACK SOUND

BLACK VELVET

WHITE

WHITE CAT

WHITE MOUNTAIN

WHITE CLOUD

WHITE WHALE

TALES

TALES KING

TALES SWEET DREAM

TALES LUNA

TALES RED DRAGON

TALES RAINBOW

TALES BALLOON