• Εύρος ισχύος: 12W – 16W
  • Συμβατό με: Vinci X, Vinci Air, Vinci, Drag S, Drag X, Drag X Knight Series, Argus Air
  • Αντικατάσταση της: TM2 0.8ohm αντίσταση