Γενική επιλογή για όλους τους τύπους καπνών. Το μπολ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Kaloud αλλά και με αλουμινόχαρτο. Yπάρχουν ειδικές υποδοχές ώστε να μην εμποδίζει το φύλλο καπνού στην πρόσφυση του αέρα.

*Χωρητικότητα 15 – 20 γραμμάρια καπνού

Παρασκευάζεται στην Ουκρανία από την GrynBowls