ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΜΙΣΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ IEVA

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απώλεσε σήμερα την ευκαιρία να ενισχύσει το Πλάνο Ενάντια στον Καρκίνο (Beating Cancer Plan) και να αναγνωρίσει τη σημαντικότητα του ατμίσματος στη μείωση των συνδεδεμένων με το κάπνισμα ασθενειών, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναφορά από την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία, το Περιβάλλον και τους Αναδυόμενους Κινδύνους (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks -SCHEER) [1] απέτυχε στη σύγκριση των κινδύνων της χρήσης του ατμίσματος με τους κινδύνους από το παραδοσιακό κάπνισμα. Μια τόσο σπουδαία παράλειψη καθιστά την αναφορά επουσιώδη για τους σχεδιαστές πολιτικών υγείας. Η εκτίμηση των επιπτώσεων που είχε το άτμισμα στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Υγεία μέχρι τώρα, θα έπρεπε να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των πληροφοριών μιας τέτοιας αναφοράς.
Ανεξάρτητες και κρατικά χρηματοδοτούμενες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι το άτμισμα είναι μακράν λιγότερο επιβλαβές από το παραδοσιακό κάπνισμα. Και μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας έχει ήδη επικρίνει ισχυρά τη μεθοδολογία της Επιτροπής SCHEER, με τους ενδιαφερόμενους ερευνητές να καταθέτουν την κριτική τους ήδη από το προσχέδιο της Αναφοράς SCHEER. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή SCHEER θεώρησε σκόπιμο να απέχει από οποιεσδήποτε προσαρμογές, παρά τα σημαντικά ελαττώματα που αναδείχθηκαν και την εντονότατη κριτική της επιστημονικής κοινότητας.
Ο Ντάστιν Ντάλμαν, Πρόεδρος της IEVA δήλωσε σχετικά:
«Η επιτροπή SCHEER απέτυχε να παρουσιάσει επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τον ατμό με ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια αναφορά που είναι κάτι παραπάνω από μια σειρά αβάσιμων προκαθορισμένων ισχυρισμών. Μια άλλη ευκαιρία για την εκπαίδευση των καπνιστών που είναι πρόθυμοι να στραφούν σε λιγότερο επιβλαβείς εναλλακτικές λύσεις έχει χαθεί και αυτό από μόνο του έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Προτρέπουμε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες να ενσωματώσουν τη Μείωση της Βλάβης από το Κάπνισμα στη συνολική στρατηγική τους.»

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΙΧΕ ΕΠΙΚΡΙΘΕΙ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ

Ένα προσχέδιο (draft) της Αναφοράς δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Σεπτέμβριο του 2020 και δέχτηκε σφοδρότατη κριτική. [2] Εκτός από αυτό, η τελική αναφορά που αντικρίσαμε σήμερα δεν αποκλίνει από τα βασικά ευρήματα που υπήρχαν στο αρχικό σχέδιο της αναφοράς.
Μια περιεκτική κριτική αυτού του προσχεδίου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Harm Reduction Journal. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι «τα συμπεράσματα της γνώμης δεν υποστηρίζονται επαρκώς από επιστημονικά στοιχεία και δεν συζητούν τα πιθανά οφέλη για την υγεία από τη χρήση εναλλακτικών προϊόντων που περιέχουν νικοτίνη χωρίς καύση ως υποκατάστατο των τσιγάρων καπνού». [3]
Η αναφορά του Harm Reduction Journal προτείνει επτά κρίσιμους τομείς που θα έπρεπε να εξετάσει η επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το σημαντικό έλλειμμα, αλλά το SCHEER αποφάσισε να μην το πράξει.
Αυτοί ήταν:
1. τα πιθανά οφέλη για την υγεία από την υποκατάσταση καπνίσματος από εναλλακτικά προϊόντα
2. εναλλακτικές υποθέσεις και αντιφατικές μελέτες σχετικά με το φαινόμενο της «Πύλης Εισόδου»,
3. την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου για τους χρήστες,
4. τις μετρήσεις της συχνότητας χρήσης των ατμιστικών προϊόντων,
5. η χρήση των ατμιστικών προϊόντων χωρίς νικοτίνη,
6. ο ρόλος των γεύσεων και
7. μια ευρύτατη και περιεκτική συζήτηση περί της διακοπής του καπνίσματος με τη βοήθεια του ατμίσματος.
ΠΗΓΕΣ
[1] SCHEER Opinion on electronic cigarettes, Apr. 2021, Link https://ec.europa.eu/…/sci…/scheer/docs/scheer_o_017.pdf
[2] IEVA responds to SCHEER report, Oct. 2020, Link https://www.eurovape.eu/ieva-responds-to-scheer-report/
[3] Critical appraisal of the European Union Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) Preliminary Opinion on electronic cigarettes, Harm Reduction Journal 2021, Link https://harmreductionjournal.biomedcentral.com/…/s12954…
Το JoinTheCloud χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεσαι τη χρήση των cookies.